ลุงพีฟังธงแล้ว Heaven Heroes เปิด OBT 4 กค. นี้แน่นอน!

ลุงพีฟังธงแล้ว Heaven Heroes เปิด OBT 4 กค. นี้แน่นอน!

ประกาศจากลุงพีหัวหน้าคณะปฏิวัติแห่ง Heaven Heroes