Pocket ninja Christmas กระโจนสู่ดินแดนหิมะ พร้อมของรางวัลมากมาย!!!

Pocket ninja อัพเดทแผนที่พิเศษ กับแผนที่หิมะแสนจะห