มังกรหยก Frontier เนรมิต Hard Rock เป็นโรงน้ำชา ต้อนรับเหล่าจอมยุทธทั่วหล้า

มังกรหยก Frontier เนรมิต Hard Rock เป็นโรงน้ำชา ต้อนรับเหล่าจอมยุทธทั่วหล้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมาทีมงาน I