LemonGame เตรียมปล่อยเกมใหม่ City of Steam มหานครจักรไอน้ำ

LemonGame เตรียมปล่อยเกมใหม่ City of Steam มหานครจักรไอน้ำ

เรือโนอาห์ , ตามตำนานกล่าวไว้ว่าถูกสร้างขึ้นในช่วง