การกลับมาอัพเดทอย่างยิ่งใหญ่ของ Flyff เกมในตำนานที่ใคร ๆ ก็บินได้

การกลับมาอัพเดทอย่างยิ่งใหญ่ของ Flyff เกมในตำนานที่ใคร ๆ ก็บินได้

อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานถึง 12 ปี สำหรับ Flyff เกม

ฟลิฟฟ์ประกาศเปิด Server ใหม่ Basilisk 28 เมษายน

ฟลิฟฟ์เดินหน้าเต็มกำลังบุกยึดดินแดนแห่ง Basilisk น