แจ้งยุติให้บริการเกมส์ Sudden Attack ในไทย 30 กันยายน

เรียน ผู้ใช้บริการเกมส์ Sudden Attack เซิร์ฟเวอร์ไ