วินเนอร์ แถลงข่าวกรณี ถูกระงับการจ่ายไฟที่งาน TGS 2012 วันที่ 15 มกราคม 2555

ผู้แถลงข่าว –  นายคณาวุฒิ แสงกระจาย ทนายความ