12 หาง Guild Boss No.2 ยักษ์น้ำแข็ง Crystalbug ถล่มเซิร์ฟ 18.05.11

อยู่ๆ ที่เหมืองแร่กลางหุบเขาหิมะ ได้มีผลึกแก้วรูปร