Onigiri Patch Update! ตะลุยโอชูเก็บของเตรียมท่องอวกาศที่ทาเนะกาชิมะ!

Onigiri Patch Update! ตะลุยโอชูเก็บของเตรียมท่องอวกาศที่ทาเนะกาชิมะ!

อัพเดทแพทใหญ่กันอีกแล้วกับเกมส์ Onigiri Online MMO