เน็กซอนอัปเดตเนื้อเรื่องหลัก Blue Archive ใหม่ ภาคกระต่ายแห่งแคร์บาน็อก (ครึ่งแรก)

เน็กซอนอัปเดตเนื้อเรื่องหลัก Blue Archive ใหม่ ภาคกระต่ายแห่งแคร์บาน็อก (ครึ่งแรก)

เนื้อเรื่องหลักของสถาบัน SRT 3 นักเรียนใหม่ มิยาโก