Game-Ded กิจกรรมแจกเสื้อเกมส์ชินจัง ออนไลน์

  Game-Ded ร่วมกับ Playpark จัดกิจกรรมต้อนรับ ช่วง

ชินจัง ออนไลน์ ประมวลภาพ ความป่วน กวน ฮา ส่งท้าย CBT

  ได้รับความสนใจสุดสุดกับกระแสการตอบรับ CBT เกมส์ใ

เปิดฉากความทะเล้น กับเกม ชินจัง ออนไลน์ CBT 21-27 มีนาคมนี้

หลังจาก ชินจัง ออนไลน์ สร้าง ความ ป่วน กวน ฮา ด้วย