ประกาศจากทีมงาน Ragnarok Online Thailand

ประกาศจากทีมงาน Ragnarok Online Thailand

  ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นกระแสข่าวลือ ณ