สิ้นสุดการรอคอย! Ragnarok M เปิดแล้ว! เข้าไปเล่นกันได้เลย!

กว่า 14 ปีแห่งความทรงจำ กว่า 1 … อ่านเพิ่มเติม สิ้นสุดการรอคอย! Ragnarok M เปิดแล้ว! เข้าไปเล่นกันได้เลย!