EOW เปิดเซิร์ฟ “S3 สิงห์ดำ” ตามคำเรียกร้อง

Edge of Warriors เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “S3 สิงห์ดำ” เพื่อรองรับผู้เล่นหน้าใหม่ หลังจากที่เปิด S1-S2 ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คนแน่นเอี๊ยดจนผู้เล่นเรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากให้เปิด S3 เพิ่ม ทีมงา …

EOW เปิดเซิร์ฟ "S3 สิงห์ดำ" ตามคำเรียกร้อง

Edge of Warriors เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “S3 สิงห์ดำ” เพื่อรองรับผู้เล่นหน้าใหม่ หลังจากที่เปิด S1-S2 ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คนแน่นเอี๊ยดจนผู้เล่นเรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากให้เปิด S3 เพิ่ม ทีมงา …