Mad World เกม MMORPG บนเว็บออนไลน์ จากค่ายเกมอินดี้ ที่พัฒนาด้วย HTML5

Mad World เกม MMORPG บนเว็บออนไลน์ จากค่ายเกมอินดี้ ที่พัฒนาด้วย HTML5

ข่าวประกาศจาก Jandisoft ทีมทำเกมสัญชาติเกาหลีเกี่ย