Black Deserts อีกหนึ่งเกมส์ออนไลน์ฟอร์มยักษ์ ของเกาหลี

Black Deserts เกมส์ออนไลน์ฟอร์มใหญ่ภาพงามๆ จากกลุ่มนักพัฒนาหน้าใหม่อย่าง Pearl Abyss ที่สามารถสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากในงาน G*Star 2012 ที่ผ่านมา ทั้งจากผู้ให้บริการทั้งน้อยใหญ่ก็จับจ้องกันตาเป็นมัน จน …