Welcome Guest, please login or register.
Username:
Password:

ข่าว: โพสข้อความซ้ำๆ หรือโพสแต่ลิ้งค์ ขออนุญาติแบนนะครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
Read
พฤศจิกายน 22, 2012, 04:38:08 PM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ ครู ผู้ช่วย สพฐ. อ.จีระ งอกศิลป์  sheetram.com

ข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครุผู้ช่วย,คู่มือสอบครูผู้ช่วย,สมัครสอบครูผู้ช่วย,ติวครูผู้ช่วย,
ครูผู้ช่วยปี56,ครู สพฐ,ข้อสอบครู สพฐ,แนวข้อข้อสอบครู สพฐ,สมัครสอบครู สพฐ,
หนังสืออาจารย์จีระ,ครูผู้ช่วย,อ.จีระ,สอบครูสพฐ,สอบครูผู้ช่าย,ข้อสอบเก่าครูGR354 คู่มือสอบบรรจุ วิชาความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 55 เล่ม 2 (อ.จีระ)
GR352 คู่มือสอบบรรจุ วิชาความรอบรู้ (วัฒนะธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 55 เล่ม 1/2 (อ.จีระ)
GR351 คู่มือสอบบรรจุ วิชาความรอบรู้ (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) ปี 55 เล่ม 1/1 (อ.จีระ)
GR353 เก็งข้อสอบ/สรุปเนื้อหา/รวมข้อสอบ วิชาความรอบรู้ (กฏหมาย พระราชบัญญัติ) ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 55 เล่ม 1/3 (อ.จีระ)
GR327 เส้นทางสู่ ครูผู้ช่วย ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่วนที่ 4 (เล่ม 7) (อ.จีระ)
VK021 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (VK)
VK022 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู เล่ม 2 (VK)
VK023 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ข. วิชาการศึกษา เล่ม 3 (VK)
HE313 คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก เล่ม 1 (ความรอบรู้)(Hi-ED)
HE312 คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก เล่ม 2 (ความสามารถทั่วไป)
HE311 คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ข (วิชาการศึกษา)(HI-ED)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sheetram.com/products-p-13-1-35-คู่มือสอบ-แนวข้อสอบ-ติว-ครู-สพฐ-อ-จีระ.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน<SP
บันทึกการเข้า
 

Read
พฤศจิกายน 23, 2012, 08:11:36 PM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดสินค้าออกใหม่ที่ www.sheetram.com
บันทึกการเข้า
 

Read
พฤศจิกายน 29, 2012, 05:17:53 PM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดสินค้าออกใหม่ที่ www.sheetram.com
บันทึกการเข้า
 

Read
ธันวาคม 01, 2012, 02:15:12 PM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดสินค้าออกใหม่ที่ www.sheetram.com
บันทึกการเข้า
 

Read
ธันวาคม 03, 2012, 10:55:21 AM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวม 130 อัตรา (6-12 ธ.ค.55)

อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวม 130 อัตรา (6-12 ธ.ค.55)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ
 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) จำนวน 130 อัตรา
 
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็ปไซต์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
http://special.obec.go.th  สำหรับใบสมัครให้ใช้กระดาษสีฟ้าชนิต 150 แกรม ขนาด A4
บันทึกการเข้า
 

Read
มกราคม 15, 2013, 12:25:35 PM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดสินค้าออกใหม่ที่ www.sheetram.com
บันทึกการเข้า
 

Read
กุมภาพันธ์ 28, 2013, 08:53:51 AM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวม 130 อัตรา (6-12 ธ.ค.55)

อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวม 130 อัตรา (6-12 ธ.ค.55)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ
 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) จำนวน 130 อัตรา
 
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็ปไซต์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
http://special.obec.go.th  สำหรับใบสมัครให้ใช้กระดาษสีฟ้าชนิต 150 แกรม ขนาด A4
บันทึกการเข้า
 

หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: